dimecres, 27 d’octubre de 2010

EM SENT INDI

Ací teniu un bon exemple:
TÍTOL TEMA-TEMA TÍTOL
El tema, en tant que expressió breu i precisa del significat global del
text, seria el següent:
El genocidi intolerable dels pobles anteriors a l’arribada de Colom,
que ha dut a terme el colonialisme europeu i la reparació que
mereixen els seus descendents.
RESUM
El colonialisme europeu ha massacrat els indis, els ha privat de
terres i béns i els ha confinat en reserves a l’oest de Nord-Amèrica.
Es pot dir, fins i tot, que han patit més que els afroamericans, de
manera que només queden grupuscles aïllats, oblidats per un estat
que està en deute amb ells per haver exterminat els seus
avantpassats. Una reparació necessària i justa.
PARTS
El text és fonamentalment expositiu, com correspon a un text
d’àmbit acadèmic, però l’autor no s’està de valorar l’aniquilació dels
indis com un fet empobridor i abusiu, un genocidi que mereix
almenys alguna reparació per part dels colonialistes. Diríem, doncs,
que el text va convertint-se en argumentatiu a mesura que avança,
principalment a través del lèxic valoratiu que fa servir l’autor. L’ex
tructura externa la componen tres paràgrafs. Internament, destacaríem
només dues parts:
1a. Paràgrafs 1 i 2 (l.1 a 17). Part plena de dates i xifres, la més
clarament expositiva.
2a.(l.18 a 30) La part més argumentativa. Es fa un balanç –negatiu,
òbviament- del que s’ha fet amb els pobles indígenes nordamericans.
El lèxic valoratiu critica durament el genocidi. Vg més
avall, la modalització.

dimecres, 20 d’octubre de 2010

Continguts parcial 2 batxiller

Ací teniu els continguts del parcial de 2n de batxiller, espere que el prepareu bé i tingueu molta sort:
- verbs
- barbarismes
- pronoms febles
- variació lingüística: dialectes i registres
- blocs dialectals
- ús coma
- ús dels punts suspensius
- ús del verb haver-hi
- mots invariables acabats en -s
- relatius
- preposicions
- manlleus
- formació paraules
- resum
- coherència pragmàtica: títol, estructura temàtica, estructura textual, progressió temàtica
- coherència textual: relacions referencials, relacions de sentit, temps verbals
- preguntes de literatura: 1,2 i 16.
Si teniu dubtes pregunteu a classe.

dilluns, 18 d’octubre de 2010

2 Bat. JOAN FUSTER

Ací teniu el comentari d'una companya vostra sobre l'aforisme de Fuster. Prepareu bé el vostre treball i si teniu dubtes podem aclarir-los a classe. Sort!!

JOAN FUSTER: “LA LLENGUA LA FA EL POBLE, LA FA L’ESCOLA, LA FA EL TELEVISOR, LA FA EL POETA, LA FA EL NOVEL•LISTA, LA FA EL DIARI, I FINS I TOT LA FAN EL LINGÜISTES”
El primer que em ve al cap en llegir aquesta afirmació és la variació lingüística que experimenta qualsevol llengua.
Una llengua té moltíssimes varietats que es classifiquen en dos grans grups:
- Els grups dels parlants que consta de les varietats diatòpiques, diacròniques i diastràtiques.
- Situacionals, que contenen les varietats diafàsiques, que es poden traduir en els diferents registres.
En l’afirmació de Fuster, cadascun representa una varietat de la llengua diferent; el poble parla amb un registre col•loquial, l’escola un registre més estàndard, el poeta i el novel•lista empren recursos per a fer l’escriptura més bella, i els lingüistes intenten arreplegar de la millor manera possible, tota la llengua en un manual, que de totes maneres quedarà una mica obsolet.
Però, al cap i a la fi, aquesta afirmació, podria usar-se com una màxima perquè, no és de veres que tots aportem el nostre granet d’arena a la llengua?
Així, la llengua és un fluir constant de paraules i expressions, que canvien constantment i es van adaptant a les noves generacions i a les noves modes.
Beatriz Navarro Mon. Alumna de 2n batxiller Grup A

dimecres, 13 d’octubre de 2010

2 Batxiller: ENRIC VALOR I LA SEUA OBRA

Us passe els enllaços per a ampliar i estudiar l´obra d´Enric Valor:

http://www.ua.es/va/presentacion/doctores/valor/biografia.htm

http://www.escriptors.cat/autors/valore/pagina.php?id_sec=2939

2n BATXILLER: Dades a recordar


29 d´octubre entrega del treball de lectura
2 de novembre control de lectura
9 de novembre examen PARCIAL 1 avaluació

1er BATXILLER Dades a recordar


Hola xics i xiques recordeu aquestes dades:
25 d'octubre examen PARCIAL 1 avaluació
29 d'octubre presentació del treball de lectura
8 de novembre control de lectura